KONTAKTA

VÅRT KONTOR

Telefon Kontor: +46 (0)565-409 30

Mobil: +46(0)70 576 64 23

SKICKA MAIL TILL VÅRT KONTOR >

BESÖKSADRESS

Skolvägen 2

68698 Gräsmark

Copyright Nykvist Skogs AB 1979 - 2018

VI TROR PÅ LÅNGSIKTIGHET MED BÅDE SKOGSINDUSTRIN, SKOGSÄGARE & PERSONAL

Nykvist Skogs bildades 1979 av bröderna Lennart och Sven Nykvist. Inriktningen då var avverkning av rotposter samt avverkningsuppdrag till olika sågverk. År 1989 bytte företaget bolagsform till aktiebolag. 1992 utökades verksamheten då vi började att köpa virke som sedan avverkades och slutligen såldes vidare till olika skogsindustrier. Syftet med att själva köpa in virket, avverka och sedan sälja var att få en jämnare nivå av sysselsättning under hela året.

År 1996 avled Lennart Nykvist hastigt och Pär Skinnargård gick in som delägare i företaget. Pär fick ansvara för virkesinköp och företaget inriktades mer mot virkeshandel. Idag står virkeshandel för ca 95 % av företagets omsättning.

 

1998 anställdes Jon Skinnargård till att köra en av våra egna gallringsskördare. Gallringsuppdragen har de senaste åren ökat.

2004 utökades företagets verksamhet och blev återförsäljare till Mobil. Butiksförsäljningen har utökats och idag återförsäljer Nykvist Skogs AB även hydraulslang. Samma år anställdes Lina Edin som ansvarar också för företagets ekonomi med bl.a. avräkning och utbetalningar till skogsägare.

 

2010 köptes en slutavverkningsskördare Timberjack 1270 D och Olle Eriksson anställdes. Året efter anställdes Eric Stenberg som idag kör en H8. I maj 2017 börjar Kjell Boström som skoglig planerare och med ansvar för vår skogsvård och gallring.

 

Under 2017 utökar vi vår närvaro i västra Värmland med Andreas Samuelsson. Andreas arbetar med virkesköp och skogsvårdsåtgärder. 

Vårt virke körs idag till olika industrier och vi har märkt en ökad efterfrågan av vårt virke från flera olika aktörer. Vi sätter stor vikt på långsiktiga affärer både med skogsägare och industri. Utöver våra egna maskiner och personal så tar vi hjälp av lokala skogsentreprenörer. Totalt sysselsätter vi idag 20 personer.

MEDARBETARE

 

PÄR SKINNARGÅRD

VD/Delägare/Virkesinköp

par@nykvist-skogs.se

070-241 27 54

KJELL BOSTRÖM

ANDREAS SAMUELSSON

LINA EDIN

Ekonomichef

lina@nykvist-skogs.se

070-576 64 23

Skogsvård

kjell@nykvist-skogs.se

070-663 02 14

Virkesinköp

andreas@nykvist-skogs.se

073-821 33 93

ELISABET NYKVIST

Fakturering diesel & butik

elisabet@nykvist-skogs.se

070-514 22 62

SVEN NYKVIST

Delägare/Smörjmedel

sven@nykvist-skogs.se

070-305 70 08

MASKINFÖRARE

ERIC STENBERG

Gallringsskördare

eric@nykvist-skogs.se

072-722 72 68

JON SKINNARGÅRD

Gallringsskördare

jon@nykvist-skogs.se

070-340 20 93

OLLE ERIKSSON

Slutavverkningsskördare

olle@nykvist-skogs.se

070-586 66 71

ROBERT NYKVIST

Skotarförare

robert@nykvist-skogs.se

076-814 16 15

Kontoret:

0565-409 30

info@nykvist-skogs.se