KONTAKTA

VÅRT KONTOR

Telefon Kontor: +46 (0)565-409 30

Mobil: +46(0)70 576 64 23

SKICKA MAIL TILL VÅRT KONTOR >

BESÖKSADRESS

Skolvägen 2

68698 Gräsmark

Copyright Nykvist Skogs AB 1979 - 2018

 

SKOGSBRUKSPLANER

ETT HJÄLPMEDEL FÖR ETT AKTIVT SKOGSBRUK

Med skogsbruksplanen kan du se vad som behöver göras i skogen och även se det ekonomiska värdet.

Skogsbruksplanen är, enkelt uttryckt, en karta över din skogsfastighet och den beskriver hur skogen ser ut baserad på mätningar och bedömningar. Skogen är uppdelad i avdelningar och det finns förslag på vad som behöver göras på varje avdelning.

 

Hör av Dig om du vill få en skogsbruksplan över din fastighet.

RÅGÅNGSRENOVERING

VÄL MÄRKTA GRÄNSER UNDERLÄTTAR VID ARBETE I SKOGEN

En rågång är en skiljelinje mellan två skogsfastigheter. De allra flesta rågångar är gjorda under 1800-talet och har därför, i vissa fall, blivit svåra att se.

Förr i tiden markerades gränser med bla råstenar, stenmurar, diken och hagar. Senare blev det vanligt med järnrör eller trästolpar. Vi använder oss idag av den så kallade KEBA-stolpen, som är gjord av aluminium.

 

Vi säljer också rågångstolpar till skogsägare.